โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) ยินดีต้อนรับ  


 บุคลากรโรงเรียน

นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีโพนทอง
ครู คศ.1

นางสาววรวรรณ เนคะมานุรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสายใจ กล่อมปัญญา
ครู ค.ศ.1

นางดวงนภา โทนโคกสูง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิลาวัณย์ ชุนเกาะ
ครู ค.ศ.1 เจ้าหน้าที่บัญชี

นายไชยา เนาว์ประเสริฐ
ครู ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางธนียา พลอยครบุรี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสมาน ทบวอ
ครู ค.ศ. 1

นางถวัลย์ ทอนเกาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายจิโรจ พิทยธาราธร
ครู ค.ศ.1

นางวันทนา เหิดขุนทด
ครู ชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวนิภา พุทธรา
ครู ค.ศ.1 หัวหน้างานวิชาการ

นางชลิดา วิชชุเวทิน
ครู คศ.1

นางสาวผาณิต สิงห์ใหม่
พนักงานธุรการ

นางสุชาดา หมั่นประพฤติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวนิดา รักษ์สุจริต
ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานงบประมาณ

นางปิยนันท์ พัฒนพงศ์สันติ
ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 สถิติการเข้าชมเว็บไซด์
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 4 คน
เมื่อวานนี้ 15 คน
อาทิตย์นี้ 57 คน
เดือนนี้ 473 คน
ปีนี้ 2711 คน
ทั้งหมด 26904 คน
 
Coin Slider: jQuery Image Slider Plugin with Unique Effects
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
วันที่ 21 กันยายน 2559 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวกิ่งดาว หวังร่วมกลาง นำทีมนักเรียนและคณะครูที่ฝึกซ้อม ประกวด Best practices ค่านิยม12ประการ "4 ตรง...
วันแม่แห่งชาติ2559
"สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง" แม่ลูกผูกพันที่บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง....สวยงา...
ผ้าป่าศิษย์เก่าและชุมชนรร.บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง
กราบขอบพระคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านงานผ้าป่าศิษย์เก่าและชุมชนรร.บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ ขอบคุณศิษย์เก่าทุกรุ่นตั้งแต่ปี2470-ป...
"คลองผดุง สร้างสุขสัญจร" โคราช. โรงเรียนประชารัฐ บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง สพป.นม.1
"คลองผดุง สร้างสุขสัญจร" โคราช. โรงเรียนประชารัฐ บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง สพป.นม.1 นำเสนองานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 11-13 พ.ค59
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพงเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมในวันที่19 พฤษภาคม 2559 ณ วัดหนองยารักษ์

 03 ต.ค. - 07 ต.ค. 2559 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
 
 

วันแม่แห่งชาติ2559"สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง" แม่ลูกผูกพันที่บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง....สวยงา...
15 สิงหาคม 2559, 16:08 น. 
 วันแม่แห่งชาติ2559...
15 สิงหาคม 2559, 16:08 น. 
 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม...
30 พฤษภาคม 2559, 12:01 น. 
 "คลองผดุง สร้างสุขสัญจร" โคราช. โรงเรียนประชารัฐ บ...
30 พฤษภาคม 2559, 11:55 น. 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559วันที่ 21 กันยายน 2559 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวกิ่งดาว หวังร่วมกลาง นำทีมนักเรียนและคณะครูที่ฝึกซ้อม ประกวด Best practices ค่านิยม12ประการ "4 ตรง...
22 กันยายน 2559, 15:02 น. 
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพงเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมในวันที่19 พฤษภาคม 2559 ณ วัดหนองยารักษ์
30 พฤษภาคม 2559, 12:01 น. 
"คลองผดุง สร้างสุขสัญจร" โคราช. โรงเรียนประชารัฐ บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง สพป.นม.1 "คลองผดุง สร้างสุขสัญจร" โคราช. โรงเรียนประชารัฐ บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง สพป.นม.1 นำเสนองานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 11-13 พ.ค59
30 พฤษภาคม 2559, 11:55 น.
 ผ้าป่าศิษย์เก่าและชุมชนรร.บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง
 AAR ปฎิรูปการศึกษาหนองยารักษ์ฯ
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้า
 มาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะและคู่มือการปฏิบัติราชการ
 ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง
 รับสมัครครูอัตราจ้าง และ นักการภารดรง
 ยินดีต้อนรับ
 
 รมว.ศึกษาธิการ
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
หมู่ 17 ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-215941
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com