โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) ยินดีต้อนรับ  


 บุคลากรโรงเรียน

นางวันทนา เหิดขุนทด
ครู ชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีโพนทอง
ครู คศ.1

นางธนียา พลอยครบุรี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายไชยา เนาว์ประเสริฐ
ครู ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสาววรวรรณ เนคะมานุรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุชาดา หมั่นประพฤติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายจิโรจ พิทยธาราธร
ครู ค.ศ.1

นางสาวผาณิต สิงห์ใหม่
พนักงานธุรการ

นางถวัลย์ ทอนเกาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางชลิดา วิชชุเวทิน
ครู คศ.1

นายสมาน ทบวอ
ครู ค.ศ. 1

นางวนิดา รักษ์สุจริต
ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานงบประมาณ

นางสายใจ กล่อมปัญญา
ครู ค.ศ.1

นางสาววิลาวัณย์ ชุนเกาะ
ครู ค.ศ.1 เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวนิภา พุทธรา
ครู ค.ศ.1 หัวหน้างานวิชาการ

นางปิยนันท์ พัฒนพงศ์สันติ
ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 สถิติการเข้าชมเว็บไซด์
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 2 คน
เมื่อวานนี้ 24 คน
อาทิตย์นี้ 101 คน
เดือนนี้ 404 คน
ปีนี้ 2185 คน
ทั้งหมด 26378 คน
 
Coin Slider: jQuery Image Slider Plugin with Unique Effects
วันแม่แห่งชาติ2559
"สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง" แม่ลูกผูกพันที่บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง....สวยงา...
ผ้าป่าศิษย์เก่าและชุมชนรร.บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง
กราบขอบพระคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านงานผ้าป่าศิษย์เก่าและชุมชนรร.บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ ขอบคุณศิษย์เก่าทุกรุ่นตั้งแต่ปี2470-ป...
"คลองผดุง สร้างสุขสัญจร" โคราช. โรงเรียนประชารัฐ บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง สพป.นม.1
"คลองผดุง สร้างสุขสัญจร" โคราช. โรงเรียนประชารัฐ บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง สพป.นม.1 นำเสนองานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 11-13 พ.ค59
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพงเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมในวันที่19 พฤษภาคม 2559 ณ วัดหนองยารักษ์
8+1 โคราชรวมใจสู่อาเซียน
8+1 โคราชรวมใจสู่อาเซียน ณ มทส

 03 ต.ค. - 07 ต.ค. 2559 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
 
 

วันแม่แห่งชาติ2559"สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง" แม่ลูกผูกพันที่บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง....สวยงา...
15 สิงหาคม 2559, 16:08 น. 
 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม...
30 พฤษภาคม 2559, 12:01 น. 
 "คลองผดุง สร้างสุขสัญจร" โคราช. โรงเรียนประชารัฐ บ...
30 พฤษภาคม 2559, 11:55 น. 
 ผ้าป่าศิษย์เก่าและชุมชนรร.บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง...
30 พฤษภาคม 2559, 11:52 น. 
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพงเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมในวันที่19 พฤษภาคม 2559 ณ วัดหนองยารักษ์
30 พฤษภาคม 2559, 12:01 น. 
"คลองผดุง สร้างสุขสัญจร" โคราช. โรงเรียนประชารัฐ บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง สพป.นม.1"คลองผดุง สร้างสุขสัญจร" โคราช. โรงเรียนประชารัฐ บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง สพป.นม.1 นำเสนองานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 11-13 พ.ค59
30 พฤษภาคม 2559, 11:55 น. 
ผ้าป่าศิษย์เก่าและชุมชนรร.บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง กราบขอบพระคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านงานผ้าป่าศิษย์เก่าและชุมชนรร.บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ ขอบคุณศิษย์เก่าทุกรุ่นตั้งแต่ปี2470-ป...
30 พฤษภาคม 2559, 11:52 น.
 AAR ปฎิรูปการศึกษาหนองยารักษ์ฯ
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้า
 มาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะและคู่มือการปฏิบัติราชการ
 ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง
 รับสมัครครูอัตราจ้าง และ นักการภารดรง
 ยินดีต้อนรับ
 แสนสุขสันต์วันเปิดเทอม
 
 รมว.ศึกษาธิการ
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
หมู่ 17 ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-215941
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com